فتوکپی و پلاتر استوک

PARS  HEZAREH


 دستگاه کاتر پلاتر

 پلاتر اچ پی hp 500

کپی رنگی کونیکا c452

پلاتر اچ پی hp 500

فتوکپی استوک
دستگاه فتوکپی استوک
پارس هزاره

کارگاه پارس هزاره

پارس هزاره

021-88346133    021-88345594

تهران ،خیابان انقلاب ،خیابان ویلا یا نجات الهی، بالاتر از طالقانی ،بن بست مهدی پلاک ۱

فروش اقساطی
لمینیتور عرض 63
دستگاه لمینیتور عرض 120

دستگاه لمینتور سرد و گرم عرض 63

دستگاه لمینتور سرد و گرم عرض 120

اندازه سطح لمینت :

سرعت لمینیتور:

حداکثر قطر دهانه:

توان مصرفی :

درجه حرارت کاری:

ضمانت :

63 سانتی متر

1.8 متر در دقیقه

5 میلی متر

1000 وات

140

1 سال

اندازه سطح لمینت :

سرعت لمینیتور:

حداکثر قطر دهانه:

توان مصرفی :

درجه حرارت کاری:

ضمانت :

120سانتی متر

1.8 متر در دقیقه

8 میلی متر

2500 وات

140

1 سال

قیمت : 3450000 تومان

قیمت : 6950000 تومان

دستگاه لمینیتور عرض 120

نام دستگاه

اندازه عرض لمینت :

سرعت لمینیتور:

حداکثر قطر دهانه:

لمینت انواع:

توان مصرفی :

درجه حرارت کاری:

ضمانت :

ico

 120سانتی متر

20 متر در دقیقه

30 میلی متر

تخته، کاغذ،فلز

4000 وات

140

1 سال

قیمت : 13000000 تومان

مدل : C230

اندازه سطح لمینت :

سیستم کنترل

حداکثر قطر دهانه:

توان مصرفی :

درجه حرارت کاری:

ضمانت :

 

A3

انالوگ

2 میلی متر

200 وات

140

1 سال

قیمت : 250000 تومان

دستگاه لمینت

مدل : CA330

اندازه سطح لمینت :

سیستم کنترل

حداکثر قطر دهانه:

توان مصرفی :

درجه حرارت کاری:

ضمانت :

 

A3

آنالوگ

2 میلی متر

200 وات

140

1 سال

قیمت : 350000 تومان

دستگاه لمینیت

مدل : SL330

اندازه سطح لمینت :

سرعت کنترل:

حداکثر قطر دهانه:

توان مصرفی :

درجه حرارت کاری:

ضمانت :

 

A3

دیجیتالی 4 قلطکه

2 میلی متر

200 وات

140

1 سال

قیمت : 520000 تومان

دستگاه لمینیتور

مدل : T330

اندازه سطح لمینت :

سیستم کنترل

حداکثر قطر دهانه:

توان مصرفی :

درجه حرارت کاری:

ضمانت :

 

A3

آنالوگ 4 قلطکه

2 میلی متر

300 وات

140

1 سال

قیمت : 500000 تومان

قیمت انواع دستگاه لمینیتور آکبند ( لمینت ، پرس طولی )

نام دستگاه

اندازه عرض لمینت :

سرعت لمینیتور:

حداکثر قطر دهانه:

لمینت انواع:

توان مصرفی :

درجه حرارت کاری:

ضمانت :

orgin

 38سانتی متر

3 متر در دقیقه

30 میلی متر

کاغذ،مقوا،عکس

600 وات

140

1 سال

قیمت : 1850000 تومان